Share
Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите – АРИЗ 7
Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите-7 /А.Р.И.З.-7/ е организация, създадена през 2009 г. Нейна основна цел е съхраняването е популяризирането на българските традиции, чрез организирането и партньорски участия в различни инициативи, посветени на тази мисия. Организацията подкрепя традициите в областта на занаятите, кулинарията, фолклора и изкуството, за да придаде облик на всичко онова, което наричаме български дух, и да съчетае успешно миналото и бъдещето.
https://www.facebook.com/NGOariz7 https://www.facebook.com/pageARIZ7 https://www.facebook.com/ClubARIZ7
Ivital Consult
„Ивитал Консулт”, създадена през 2008 г., е първата в България фирма за комплексно консултиране на ресторантски бизнес. Неин основател е шеф Пеньо Иванов.
https://www.facebook.com/ChefIvanov
Share