Share

Календар на национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град“ – 2015г.

Pustra Trapeza

21ви май – „Пъстра трапеза на гости на моя град“ в район Лозенец – София. Спасов ден.

12ти юли – „Пъстра трапеза на гости на моя град“ в район Илинден – София

30ти август – „Пъстра трапеза на гости на моя град“ в Джулюница

5-6ти септември – „Пъстра трапеза на гости на моя град“ в гр. Радуил – „Тринадесети международен Боб фест“

Share