Posts in category: Зимни ритуали
Зимни обичаи
Share

ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ Андреевден Според бъгарския народ зимните празници започват на Андреевден /30 ноември/. Народът вярвал, че от този ден нататьк де нят започва да наедрява, колкото просено зърно. Ето защо на праз ника задължително се варяло жито, просо, леща, ечемик, боб, цареви ца, чушки, т.е. от всичко, което ще се сее на пролет, […]

Share